Antipestbeleid

Ons basisprincipe luidt als volgt: “Om te kunnen leren, moet een kind zich goed voelen.”. Kinderen die het slachtoffer zijn van pestgedrag, voelen zich eenzaam, minderwaardig en angstig. Om deze gevoelens te vermijden, maakte onze school werk van een eigen antipestbeleid.

Als basis voor ons antipestbeleid nemen we onze losse en sociale sfeer op school. Iedereen kent iedereen, van peuter tot leerling uit het zesde leerjaar. Op deze zorgzame manier, willen we dichter bij de leerlingen staan en hopen we zo sneller te kunnen ingrijpen op mogelijks pestgedrag.

Om mogelijk pestgedrag te onderscheiden, is het belangrijk om het verschil te duiden tussen plagen en pesten:

Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van één of meerdere personen, met de bedoeling om andere(n) schade toe te brengen. Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen. Er is een ongelijke machtsverhouding tussen diegene die pest en diegene die wordt gepest.

Anno 2019 zijn er heel wat mogelijke pestkanalen. Pesten kan op school, op de speelplaats, in de klas voorkomen. Maar ook via gsm of computer, dit heet dan cyberpesten. Voor de school is dit moeilijk vast te stellen, hiervoor is een goede samenwerking met de ouders nodig. Bij onzuiverheden, neem dan zeker contact op met de school.

Plagen is onschuldig, voor het plezier, er is respect voor elkaar en het kind blijft opgenomen in de groep. Het plagen houdt op als één van de kinderen het niet meer leuk vindt!

Pesten is niet hetzelfde als een conflict hebben. Conflicten horen bij het leven, pestsituaties niet. Pesten mag nooit gezien worden als een normaal verschijnsel in de dagelijkse omgang.

Conflicten draaien om onenigheid of meningsverschillen tussen kinderen die in een gelijke machtspositie zitten. In een conflict zijn er twee kanten aan het verhaal, beide partijen kunnen de situatie beïnvloeden. De emoties kunnen hoog oplopen, een slecht aangepakt probleem kan zelfs leiden tot geweld. Conflicten zijn vervelend maar komen regelmatig voor in het dagelijks leven. Het is bovendien nuttig voor kinderen om te leren ruzie maken en conflicten op te lossen. Leer kinderen omgaan met kritiek en om hun ideeën goed te verwoorden. Dat is de basis voor goede relaties, een fijne schoolsfeer en een gezonde samenleving.

Een conflict wordt opgelost via ‘conflictoplossing’ en vaardigheidstraining, terwijl een pestsituatie om een andere aanpak vraagt. Soms worden echter conflictoplossingen gebruikt om het pesten aan te pakken en te voorkomen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor wie met pesten geconfronteerd wordt.