Schoolvisie

Jezus vertelde over het koninkrijk van God. Hij nam een piepklein zaadje in zijn hand. “Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het is heel klein als je het zo ziet. Maar als je het in goede grond plant en veel water en licht geeft, dan wordt het een hele grote mosterdboom, hoog en met wel honderd takken. In de takken nestelen vogels zich en in zijn schaduw zoeken mens en dier beschutting.  
Het koninkrijk van God begint net zo klein als dat mosterdzaadje. Maar als we goed zorg dragen voor elkaar, dan wordt het goede nieuws steeds meer verspreid. Zo wordt de wereld steeds beter.
En zoals mens en dier uitrusten in de schaduw van de mosterdboom, zo kunnen wij dan uitrusten in de liefde van God.”
 Mc 4, 31-32 

Wij willen een katholieke dialoogschool zijn waar dialoog en levenbeschouwelijke reflectie onze richting sturen, waar leerkrachten en leerlingen leren aan elkaar en van elkaar. Onze school biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsprojectvaan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming. Wij staan open voor alle kinderen die voor onze school kiezen en willen hen opvoeden in een christelijke geest met een christelijke levensstijl voor ogen.

Elk kind telt!
Je kan niet alles maar iedereen kan toch heel wat! Dit geldt voor ALLE kinderen. We willen op zoek gaan naar de eigen mogelijkheden van ieder kind.

Ons team:
In een school heeft iedereen zijn/haar eigen taak: leerkrachten, directeur, administratieve hulp, onderhoudspersoneel, mensen van de voor- en naschoolse opvang. Iedere taak is belangrijk en evenwaardig voor ons. Met deze verscheidenheid maken we samen school. Personeelsleden en directie zijn de dragers van ons opvoedingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan.

Ouders als partners van de school
Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn kennen hun kind het beste, zij zijn de experten. Door de keuze van de school, geven zij vertrouwen aan de leerkrachten en directie die hun kinderen willen begeleiden. De goede samenwerking met ouders is dus zeker noodzakelijk! Wanneer ouders voelen dat de school hun zorg om hun kind(eren) deelt, zijn ze ook vlugger bereid om die zorg met de school te delen.  Zo kunnen zij meewerken aan de uitwerking en realisatie van het opvoedingsproject.

Onze visie = ons eigen pedagogisch project
Wij willen inzetten op volgende 5 peilers:

  • erkenning en waardering

Iedereen is uniek. We willen de eigenheid van elk kind, elke leerkracht, iedere ouder respecteren en waarderen.
Het gevoel van iemand te zijn binnen een schoolgemeenschap, waar je aanvaard wordt met je eigenheid,waar mensen respectvol met je omgaan, geeft je de kracht om (verder) uit te groeien tot een persoon met een positief zelfbeeld.
Het leert ons ook om de anderen te aanvaarden.  We zetten in op respect voor elkaar, voor materialen en de natuur.

  • persoonlijke ontwikkeling (groei) 

We willen ieder kind begeleiden op weg naar volwassenheid. We helpen onze kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo streven we naar een maximale individuele evolutie op cognitief, lichamelijk en gevoelsniveau, waarbij elk kind zich mag ontwikkelen op eigen tempo. We bieden verschillende werkvormen, gevarieerde materialen en methodes aan om elk kind zoveel mogelijk te prikkelen.

  •  stabiliteit en zekerheid

We willen dat ieder kind zich goed en veilig voelt in de klas en op school, zodat het steeds z’n gedachten, gevoelens kan en durft te uiten. We bieden hiervoor vaste structuren aan: speelplaatsafspraken, refterafspraken, gestructureerd dag- en weekverloop. Stabiliteit geeft rust en veiligheid. Zo willen we alle kinderen helpen om hun individuele groeitraject maximaal te laten open bloeien.

  • positieve ingesteldheid

Vanuit het positieve van ieder kind gaan we samen op weg. We benadrukken wat wél goed gaat, wat het kind goed kan!
Daarbij willen we kinderen uitdagen om hun grenzen te verleggen, dat ze een stapje verder durven gaan om verder te ontwikkelen. Kinderen beseffen zo beetje bij beetje wat ze allemaal goed kunnen en ontwikkelen zo een positief zelfbeeld.

  •  openheid en duidelijkheid, eerlijkheid  

We vinden een open en eerlijke communicatie met leerkrachten, leerlingen en ouders heel belangrijk.
Als we duidelijke info geven aan leerlingen en ouders,
kunnen we misverstanden vermijden.
We willen zo een veilige en eerlijk leeromgeving