CLB

Vrij CLB-centrum (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Burgschelde 7 – 9700 Oudenaarde
055 31 38 62

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychische en sociaal functioneren        

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders, kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan de CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Bij een MDO kan onze CLB-onthaler aanwezig zijn. Zij luistert naar het verhaal van ouders, school en externe partners. Ze luistert naar de mogelijke zorgvragen en specifieke ondersteuningsbehoeften. De onthaler neemt deze informatie mee naar de teamvergadering in het CLB. Bij specifieke zorgvragen kan een CLB-trajecter aangesteld worden. De trajecter zal onderzoeken, observaties uitvoeren en zoekt met de school en ouders mee naar mogelijke oplossingen.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan :

  • de begeleiding van leerlingen die spijbelen
  • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.