Inschrijven

Wij werken zonder een capaciteitsbepaling, dus iedere leerling kan ingeschreven worden. Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag in september van het voorafgaande schooljaar.

Voor de inschrijving dient een officieel document voorgelegd te worden (de SIS-kaart, kopie trouwboekje, geboortebewijs, …). We gaan ervanuit dat beide ouders akkoord gaan met de keuze voor onze school. Een kind is pas ingeschreven als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Voor de kleuters tussen 2,5 jaar en 3 jaar oud gelden er verschillende instapdata, deze zijn:

  • de eerste schooldag in september
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag in februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

De instapdata wordt telkens bij de inschrijving meegedeeld. Voor kleuters, ouder dan 3 jaar, zijn er geen vaste instapdata bepaald. Zij mogen dus om het even welke dag instappen.

Inschrijvingen gebeuren op school of digitaal. Bij de inschrijving krijgt u een rondleiding in de schoolgebouwen en worden afspraken gemaakt voor de eerste schooldag. U bent steeds welkom tijdens de schooluren, op afspraak na de schooluren of op afspraak in de vakantie om uw kind in te schrijven.