Studie

Leerlingen kunnen vanaf het tweede leerjaar hun huiswerk maken op school. Dit gebeurt in de studie, deze gaat door in de koepelzaal. Vanaf september 2019 is er enkel nog studie op maandag, dinsdag en donderdag.

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar mogen de koepelzaal verlaten als hun taken gemaakt zijn. Van de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt verwacht om een halfuur in de studie te verblijven. Zij kunnen deze tijd ook gebruiken om hun lessen te studeren. Er is steeds controle door leerkrachten, zij kunnen helpen bij onduidelijkheden.

Voor leerlingen van het eerste leerjaar kan er een uitzondering gemaakt worden, in samenspraak met de klasleerkracht en ouders.

Begeleiding studie:

  • maandag: meester Dirk
  • dinsdag: juf Ann
  • donderdag: meester Dirk