Ouderwerkgroep

Bestuur

Voorzitter: Pieter De Smet
Ondervoorzitter: Fien Waeterloos
Secretaris: Mieke Van Glabeke
Penningmeester: ​​​Kenneth Doom / Connie De Vetter

1. Wie zijn wij?

​We zijn een enthousiast team van ouders die zich belangeloos inzetten voor de school. Wij dragen de school een warm hart toe en willen daarom samen met de hulp van de leerkrachten en de directie activiteiten organiseren.
 
Er is een bestuur met:

Voorzitter: deze persoon doet de nodige voorbereiding samen met de andere bestuursleden en zit de vergadering voor.

Ondervoorzitter: deze persoon neemt de taak van de voorzitter op zich wanneer deze afwezig is.

Penningmeesters: deze twee personen beheren het geld van de ouderraad en brengen op regelmatige basis verslag uit. We kiezen voor twee personen om misverstanden te voorkomen.

Secretaris: deze persoon maakt het verslag op van elke vergadering en zendt de uitnodigingen voor de volgende vergaderingen waarin de agendapunten genoteerd staan. 
Er is een vaste groep ouderraadsleden:
Deze mensen komen op regelmatige basis naar de vergadering en nemen actief deel aan het organiseren van zoveel mogelijk activiteiten.
 
Er is een groep freelancers:
Via een enquête vragen we jaarlijks  aan ouders en grootouders om te helpen waar het kan. Op die manier wordt voor ons het soms vele werk wat lichter of worden lege plaatsen gevuld en kunnen de activiteiten goed verlopen.

2. Hoe vaak komen we samen?

De vaste groep van de ouderraad zit regelmatig samen. Het bestuur spreekt af en toe eens op voorhand af omdat zij de vergadering voorbereiden. Er zijn ongeveer 10 vergaderingen op een jaar waarvan 5 zonder de leerkrachten en 5 met leerkrachten en directie.

Mensen die zich willen inzetten voor één activiteit worden gecontacteerd en worden ook  uitgenodigd op de vergadering hierover. Dit is echter niet verplicht, men kan ook helpen zonder deel te nemen aan de organisatie ervan.  Deze helpende handen worden dan gecontacteerd door de verantwoordelijke werkgroep. 

De vergaderingen gaan door om 20u in de leraarskamer van de hoofdschool te Berchem.

3. Waarom doen we dit?

Ons hoofddoel:
Via activiteiten voor en met de school fondsen werven die INTEGRAAL naar de kinderen van onze scholen Berchem en Kwaremont gaan. We stellen daarbij voorop dat steeds alle kinderen en ouders van de school het voordeel van onze financiële injectie moeten voelen en willen dus steeds een zo groot mogelijke groep kinderen bereiken.

Wij zijn ook:

Een aanspreekpunt: voor ouders, grootouders en sympathisanten van onze school die feedback willen geven over de evenementen die we organiseren.

Doorverwijzers: voor mensen die niet direct de weg vinden om iets persoonlijks te melden en toch gehoord willen worden. Of voor mensen die de durf niet hebben om naar de betrokken personen of naar directie toe te stappen.

Volgers: van het pedagogisch project van de school. Wij geloven in de visie die de school uitgewerkt heeft en draagt. We weten dat deze aangepast wordt naargelang de draagkracht van onze school. Indien de directie beslist om ouders te betrekken in het pedagogisch project kunnen wij het aanspreekpunt zijn.​​​

4. Welke activiteiten organiseren wij?

We hebben tweemaal per jaar een groot evenement voor alle ouders, grootouders, familie en vrienden van de leerlingen en ex-leerlingen van de school.

Spaghetti- en Kaasavond (oktober)

Schoolfeest (mei) 
Daarnaast hebben we  drie kleinere activiteiten die een mooie duit in het zakje brengen:

Ronde Van Vlaanderen in het schooltje in Kwaremont

Krokettenkaarting

Pannenkoekenverkoop​​

5. Wat doen we met het geld?

Het grootste deel van de opbrengsten (+6000€) gaat naar de busreizen. Wij betalen jaarlijks de bussen voor alle schoolreizen en uitstappen voor de kinderen.

De leerkrachten krijgen van ons een zeer ruim budget voor het aankopen van speelgoed in de klas.

We geven per kind een vaste bijdrage om op boerderijklas en zeeklas te gaan.

Op het einde van het schooljaar belonen we elk kind met een leuk boek.

We zorgen voor een kleine attentie of kaartje bij speciale gelegenheden.

Indien er nog budget over is kunnen we investeren in andere dingen bv: e sponsorden het vernissen en opknappen van de Pipowagen voor de school in Kwaremont.​

contact

U kan de ouderraad steeds bereiken via het mailadres [email protected]