Schoolbestuur

De hoofdorganisator en de eindverantwoordelijke is het schoolbestuur.
Het schoolbestuur omvat de vrije scholen van Berchem- Kwaremont, Ruien en Wortegem – Petegem.

Benaming
V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Kluisbergen – Wortegem

Zetel
Vlaamse Ardennenstraat 19, 9790 Wortegem – Petegem

Voorzitter
E.H. Meuleman Benoit
Limburgstraat 116
9000 Gent

Gevolmachtigde schoolbestuur
De Merlier Marie-Antoinette

Secretaris
Maes Bea

Leden
​- Dommelaere Viviane
– De Pourcq Christiane