Schoolbestuur

De hoofdorganisator en de eindverantwoordelijke is het schoolbestuur.
Het schoolbestuur omvat de vrije scholen van Berchem- Kwaremont, Ruien en Wortegem – Petegem.

Benaming
V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Kluisbergen – Wortegem

Zetel
Vlaamse Ardennenstraat 19, 9790 Wortegem – Petegem

Voorzitter
E.H. Meuleman Benoit
Limburgstraat 116
9000 Gent

Gevolmachtigde schoolbestuur
Mevr. Christiane De Pourcq

Secretaris
Mevr. Bea Maes

Leden
Mevr. Karin Anger
​Mevr. Christiane De Pourcq
Mevr. Viviane Dommelaere