Info

In het zuiden van Oost-Vlaanderen, omgeven door de heuvels van de Vlaamse Ardennen ligt onze school. In deze groene omgeving bieden wij onderwijs aan van peuter tot het zesde leerjaar. U kan kiezen tussen de hoofdschool, gelegen in het centrum van Berchem, of de wijkschool in Kwaremont. Beide scholen staan achter eenzelfde visie.

Wat wij willen aanbieden:

  • een warme en leerrijke omgeving voor ieder kind
  • onderwijs op maat van ieder kind, op zijn tempo en naar zijn groeimogelijkheden
  • een veilige omgeving waarin het kind kan groeien
  • een vlotte omgang tussen directie, leerkrachten, ouders én leerlingen
  • een ruime waaier aan ontmoetingsmomenten: huisbezoeken, info-avonden, kleuterfeesten, schoolfeest, …
  • een groene omgeving waarin ieder kind zich kan uitleven
  • een school waar iedereen zich goed voelt

Schooljaar 2020 – 2021

Voor het schooljaar 2020 – 2021 zijn er 5 kleuterklassen in Berchem georganiseerd:

  • 2 peuter/eerste kleuterklassen
  • 3 tweede kleuter/derde kleuterklassen.

Doordat de leerlingen in leergroepen werken, krijgen ze de kans om andere talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het versterkt hen. Kinderen worden hierbij ook sociaalvaardiger: ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaar, … . Door zelfontdekkend te leren, ontwikkelen kinderen oplossingsmethoden, ze gaan zelfstandiger werken. Sterke leerlingen pikken zelf al leerinhouden van de hogere klas mee. Kleuters met moeilijkheden kunnen genieten van extra aandacht door de jongere kleuter te volgen.

Bent u geïnteresseerd in onze kleuterwerking? Onze kleuterjuffen vertellen je graag meer!

Voor dit schooljaar worden er 7 klassen ingericht in de lagere school in Berchem. Wij ontdubbelen het eerste leerjaar in twee klasgroepen (telkens een groep van 15 leerlingen).
In de overige leerjaren is er steeds één klas. Iedere klas heeft een eigen zorgleerkracht die voor 8 lestijden ondersteuning biedt. Op deze manier willen we zeker de tekorten door het corona-virus (schooljaar 2019 – 2020) van kortbij opsporen en bijwerken.

Benieuwd naar onze lagere klassen? De juffen en meester maken graag tijd voor je!

In het schooltje te Kwaremont is er opnieuw 1 kleuterklas voor alle kleuters en 1 lagere klas voor het eerste tot en met het derde leerjaar. Er zijn zorguren voorzien zodat de klasgroep op sommige momenten per leerjaar genomen kan worden. Dit schooljaar zullen er 3 leerkrachten instaan voor het lager van Kwaremont, iedere leerkracht krijgt de verantwoordelijkheid over één specifiek leerjaar.