Schoolraad

Sinds 2005 heeft onze school een schoolraad. De schoolraad bestaat uit 4 groepen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers, met name : het schoolbestuur of inrichtende macht, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

Doelstellingen
Samen werken aan de uitbouw van het onderwijsgebeuren in de school en hierbij steeds het opvoedingswelzijn van het kind centraal stellen.

Taken en werking
Elke geleding heeft een eigen inbreng, een eigen visie gekoppeld aan het respect voor die van een andere geleding. De geledingen werken en bouwen samen aan een werking waarin het opvoedingswelzijn van het kind centraal staat. Elk lid spreekt daarbij niet uit persoonlijke naam, maar in de naam van hij of zij die men vertegenwoordigt.

Schoolraad
Voorzitter: 
   Dhr. Eggermont Dirk

Schoolbestuur: 
   Mevr. Christiane De Pourcq

Personeel: 
   Mevr. Petra Depaepe
Mevr. Lies Dejonghe 
   Dhr. Pieter De Roo

Ouders:
   Mevr. Fien Waeterloos
   Mevr. Isabel Lenaert

Lokale gemeenschap : 
   Mr. Van Den Daele Jan 
   Mevr. Demeulemeester Ria 
   Mr. Van Wambeke Peter