Zorg

Zorgcoördinator:
Pieter De Roo
[email protected]
0478 737 197


Het zorgbeleid op onze school streeft naar een open en krachtige leeromgeving voor ieder kind. We willen de optimale kansen bieden aan iedere leerling in onze klas. Om dit te bereiken willen we graag samenwerken met de ouders, externe ondersteuners (logopedisten, kinesitherapeuten, …), CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding), … maar ook met het kind. We willen van hen een echte partner maken in het onderwijsgebeuren. Onze uitgebreide zorgwerking kan u hieronder lezen.